अनुसन्धान र विकास

हामीले चीन कृषि विश्वविद्यालय, चिनियाँ चिकित्सा विश्वविद्यालय र पशु पोषण संघ, अनुसन्धान र विकास सबै उत्पादनहरु संग सहयोग गरेका छौं। हाम्रो विशेष प्रयोगहरु को माध्यम बाट good राम्रो परिणाम छ, उत्पादनहरु बजार मा बेच्न को लागी प्रवेश गर्नुहोस्।

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
laboratory
HPLC