ग्राहक हाँसे

2021-9-22, ग्राहकको सबैभन्दा खुशीको दिन, किनभने उसको कुखुराले पहिलो अण्डा राख्यो।

एक महिना पछि, मलाई एउटा राम्रो खबर सुनियो,अण्डा उत्पादन दर 90% पुग्न सक्छ, ग्राहक अनुहारमा मुस्कान लिएर अण्डा बेच्न बजारमा लगे ।(हाम्रो फिड प्रिमिक्स प्रयोग गरेर)